Voievozii

by Bucium

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €9 EUR  or more

     

1.
Voievozii 05:34
”Dacă însă vedeţi că prin blândeţea voastră nu puteţi să izbutiţi să îmblânziţi pe domnul celor care vă vor fi vrăjmaşi, iar voi cinstea voastră să nu le-o daţi lor, ci în numele Domnului să ieşiţi vitejeşte împotriva lui, pentru că ei au început. Iar tu cu trupul tău şi cu oamenii tăi să porneşti drept, faţă la faţă, fără nici o teamă împotriva duşmanilor tăi, oricât de mulţi ar fi. Deasemenea oşteanul cumplit şi viteaz nu se înspăimântă de mulţimea oamenilor, pentru că omului bun toţi oamenii îi vin în ajutor, iar omului fricos toţi oamenii îi sunt împotrivă, chiar şi de ai lui este gonit şi ocarât.” din Învăţăturile lui Neagoie Basarab către fiul său Teodosie Vodă, vodă al sângelui nostru, Vodă al inimii, al gândului bun şi-nţelept, Vodă-al dreptăţii, al neprihănirii, al neînfricării te arată! Bravi voievozi vă iviţi şi pre noi ne-împliniţi! Vodă, vodă al munţilor de taină, Vodă al cerului şi vodă al apelor vii, Vodă-al răbdării, al împăciuirii a toată suflarea te arată! Bravi voievozi vă iviţi şi pre noi ne-mpliniţi!
2.
Basarabii 04:07
Fiilor, azi Eu vă adun ca fraţi Pre cei ce-n vremi rămâne-veţi bărbaţi, Iar către voi mă plec supus, Părinţi ai mei de sus. Fără nici un gând necurat, Fără nici un gând amar, Fără de teamă azi Cerurile se pleacă, Se deschid în munţi. Astăzi vulturii ne-or purta peste văi, Ne-om înfăţişa, Unde străbunii mii ce ne-aşteaptă călări Ne-or binecuvânta. Fiilor, azi Lupii vă vor urma, Din neam în neam Vă veţi înfăţişa, Iar când veţi fi duh eu voi sta supus, Părinţi ai mei de sus. Fără nici un gând necurat, Fără nici un gând amar, Fără de teamă azi Cerurile se pleacă, Se deschid în munţi. Astăzi vulturii ne-or purta peste văi, Ne-om înfăţişa Unde străbunii mii ce ne-aşteaptă călări Ne-or binecuvânta. "Basarabii sunt o tulpină veche, glorioasă, avută şi puternică, din care se alegeau, dupa o ordine stabilită, regii şi marii sacerdoţi ai dacilor" Iordanes. Această tulpină a dat naştere dinastiei Basarabilor din care a derivat cea a Muşatinilor, reuşind să cârmuiască aceste plaiuri aproape 2 milenii. Daci=danaos=lupi.
3.
Fiecare om, drumar sau domn fără loc Fiecare zi, preabună zi sau făr`noroc Fiecare ceas, ferice ceas sau de năcaz Sorbul apelor îl face dor Orişice bărbat, la trup curat, nevinovat Un căuş de apă bea, călare, la vărsat Din râul ce-aduce nouri ce pe toate Le va fi uitat Fiecare stea pribeag ea nu mă lasă Fiecare ceas - drumul bunului rămas Fiecare zi ce trece mă apasă Fără nici un cuvant păşim spre un alt pământ Păşim spre un alt pământ... Sorbul apelor este în mitologia românească o entitate care adună toate apele ţării. Înainte de bătălie, voinicii intrau călare în Dunăre(râul ce-aduce nori - DU-NOURI(geto-dacă) - aducător de nouri, DA-NUBES(latină)-purtător de nouri)şi beau un căuş de apă dimineaţa pentru a fi învingători. Vărsat = revărsatul zorilor Drumar = drumeţ
4.
Razboieni 07:27
Foc Ard depărtările, Mistuie zările, Se-aţinte-a prăpăd. Amarului jarului Din inima craiului, Dor, jale rod. Salbe de nori să-i ajungă departea Şi munţii de piatră să-l nască iar. Zânele lumii să-l zboare genunii Şi zorile toate să-i fie surate. Grea Pizma nălucilor Pe ceata voinicilor Ce zboară călări. Zăbava sfârşitu-sa, Alean innegritu-sa În şapte zări. Salbe de nori să-i ajungă departea Şi munţii de piatră să-l nască iar. Zânele lumii să-l zboare genunii Şi zorile toate să-i fie surate. Inimă de n-ai da ghes Să-l răpună, De ne-ai strânge iar pe toţi, Împreună, Să ne ivească-n fală iar, Dar amară e noaptea sa, Fără nici măcar o stea Să-l îndrume. Dar ne-om întoarce iar în zorile de rai, Ne vor petrece codrii aspri cu alai, Fără umbră de răgaz peste ape i-om purta, Cu toţi şoimii îi vom pierde, După viaţă i-om afla Măre Zboară Măria Sa, Roibului pinteni da, Jar scăpăta. Zboară S-adune bărbaţii fraţi De viaţă însetaţi, De cer legaţi. Salbe de nori să-i ajungă departea Şi munţii de piatră să-l nască iar. Zânele lumii să-l zboare genunii Şi zorile toate să-i fie surate. alean=dor să te aţii la un pericol= să te aştepţi la un pericol zăbavă=întârziere
5.
Şapte lumi de-ai căuta În nici una n-ai afla,nu... Şapte lumi şi şapte stele Ochi ca ai ei nu sunt prin ele, nu... Maria mea, Luminoasă ca o stea, N-are gândul a căta Minunată cum e ea. Să te-ajungă ruga mea Să-ţi înalţe inima, Al tău pântec cu-al său rod Să ivească-un voievod... Codrii pleacă frunza deasă Căci le e împarateasă ea. Munţii straja o coboară Când ea trece la izvoară, da... Maria mea Luminoasă ca o stea, N-are gândul a căta Minunată cum e ea. Să te-ajungă ruga mea Sa-ţi înalţe inima, Al tău pântec cu-al său rod Să ivească-un voievod... Maria Rareş - Rareşoaia este mama lui Petru Rareş - domnitor al Moldovei între 1527-1538 si 1541-1546, fiu al lui Ştefan cel Mare.
6.
Morgana 05:45
Nu este om să o afle, Nu-i muritor a o căta prin veac. La vărat, la vegerat paşeşte Pământul rourat. Arareori, Dintr-o dată se arată. Arareori, Cu tristeţea ei de fată-n dor. Arareori, Lupii îi deschid cărăruia-n zori. Arareori, Zboară mereuţ pe drum de flori. De te cheamă ea Haida nu mai sta. De-ţi spune să vii, Nu mai zăbovi. Unde om nu a pătruns vreodată ea te-aşteaptă, Ea prin foc te va renaşte-n haină fermecată. De din munţi te cheamă ea Hai da vino nu mai sta. De iţi spune ca să vii Hai da nu mai zăbovi. Unde om nu a pătruns vreodată ea te-aşteaptă, haide, ea te-aşteaptă. Ea prin foc te va renaşte-n haină fermecată, haină fermecată. Arareori, Dintr-o dată se arată. Arareori, Cu tristeţea ei de fată-n dor. Arareori, Lupii îi deschid cărăruia-n zori. Arareori, Zboară mereuţ pe drum de flori. vărat=vegerat=vărsatul zorilor=revărsatul zorilor= răsărit mereuţ=încetişor
7.
Zalmoxe 04:50
Cu straiul cel mai mândru îmbracat Din nouă zări voinici s-au adunat, Înveşmântaţi, ca mândri fraţi de dor, În apa norilor scăldaţi, Veşmânt de flori Să-i pună-n zori, Veşmânt curat Că-i împărat. Veşmânt de flori Să-i pună-n zori Şi brâul lat Că-i împărat. Voievozi cu schiptru fermecat În apa vie drumul şi-au aflat, Înveşmântaţi, Genunchiul au plecat, Pe drumul norilor purtaţi. Veşmânt de flori Să-i pună-n zori, Veşmânt curat Că-i împărat. Veşmânt de flori Să-i pună-n zori Şi brâul lat Că-i împărat. Zboară zăgane că tu oi zgodi Cea vatră cu şapte peceţi ferecată, Unde toţi voievozii luminii-au zidit Ca în lume mândria rămâie curată. zăgan=vultur a zgodi=a găsi
8.
Rovine 1394 15:15
Peste ţară, din nou se lăsa noapte grea, Fiara cruntă a lumii, fulgerând se-nturna, Se-adunau peste zări plinitori de mărire, Ca o mie de nori ne călcau în neştire. Trebuia să pierim, să ne sfâşie noaptea, să ne piardă pe toţi, să ne smulgă departea, Însă neîngenunchiaţi, neclintiţi în urgie am rămas, şi-ntre noi Mircea Vodă veghea. Se-mpietrea printre noi moartea-n chip de săgeată, Prefăcută în sabii din toţi se-nfrupta. Se-adâncea-ncrâncenarea, căci pieream spre-a rămâne Fii ai plaiului nostru străbun şi stăpân. Trebuia să pierim, să ne sfâşie noaptea, să ne piardă pe toţi, să ne smulgă departea, Însă neîngenunchiaţi, neclintiţi în urgie am rămas şi-ntre noi Mircea Vodă veghea. Am învins acea zi, am răpus acea fiară, Iar pustiul lăsat l-am umplut cu iertări. Ne-am făcut fraţi de cruce pentru a mia oara Cu pământul din care pe veci ne-om trupa. Trebuia să pierim, să ne sfâşie noaptea, să ne piardă pe toţi, să ne smulgă departea, Însă neîngenunchiaţi, neclintiţi în urgie am rămas şi-ntre noi Mircea Vodă veghea. De-o fi să pierim, să ne piardă noaptea, să ne-nfrângă pe toţi, Să ne smulgă timpul, zori să ne petreacă, să ne facem nori, Amară e soarta, grea e povara celor ce ne-au călcat. Mii de ani pământul îi va rătăci, îi va-ndepărta. De va fi să pierim, să ne sfâşie noaptea, să ne piardă pe toţi, să ne smulgă departea Ne-om preface-n cărări să vă amăgim pasul, Vom renaşte-n păduri, să vă-ngrozim popasul, Preschimba-ne-om în glod şi în munţi şi în iarbă, În întinderi de duh ce-or începe să fiarbă, Tot tarâmul vom fi şi străini veţi petrece, Căci în orice gând rău Vă veţi zdrobi.

about

The wonderful thing about many Romanian bands is that the lyrics, which come from the bottom of their hearts, are sung in the language of the country, which, however, might be detrimental to some people who are not powerful in the Romanian language. But an album about the history of Romania unfolds only an authentic and, above all, dense atmosphere. The Romanian lyrics on "Voievozii" can convince you of their penetrating suppleness, even if you do not understand the lyrics, because the partial vocal lines are perfectly suited to the musical overall concept.
Atmospheric keyboard sounds and a spoken (longer) quote from Neagoe Basarab make the moody prelude before the first guitar riffs and also the violins, which play a key role in the Romanians, reveal a nearly epic title track after more than a minute Into a folkloristic exuberance. Neagoe Basarab, Prince of Wallachia from 1512 to 1521, wrote one of the earliest and most important works of Romanian literature, called "Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie" (The Teaching of Neagoe Bazarab to his son Theodosie) , In which he discusses topics such as philosophy, diplomacy, morality and ethics. It is for this work that input comes mentioned quote.
With rocking guitar riffs, powerful double-bass drums and the typical BUCIUM violins describes the second song "Basarabii" the roots of the powerful family of Basarab, ascended from the later Neagoe Basarab, While "Sorbul Apelor" - corresponding to the lyrical context - were once again powerful in terms of speed from warriors, who were preparing for an important battle against the Ottoman Empire, which invariably entered the country, in the waters of the Danube, and so strengthened the victory in battle To the end of the song with double-bass drums, guitars and the violins to duel.
Only the following three songs, the tempo is again throttled slightly and works with "Maria Doamna (Raresoaia)" - a beautiful hymn to the wife of Stefan cel Mare (Stephen the Great), the prince of Moldova (Stefan cel Mare Belonged to Mircea cel Batran, Iancu de Hunedoara and Michael the brave as one of the most important rulers of the forerunners of present-day Romania, to which today Romanian nationality is attributed.) - the real highlight of the album: "Zalmoxe". This song, which is dominated by elegiac violin and bass melodies, is dedicated to the historical figure of the Zalmoxe, who was a deity or religious leader under the rule of King Burebista, who created the first centralized state of Dakia 2,000 years ago Of today's Romania and Moldova. Here the song in dramatic-rousing style is musically and vocally wonderful voices and deeply touching to the extreme, so that with me more than once of the body curl in pleasure tingling and chicken skins to back up and run down.
The crowning glory is the on Fifteen-minute epic "Rovine 1394", in which the battle for Rovine was told in 1394, when Mircea cel Batran, with an army of 10,000 men, struck an Ottoman invasion of 40,000 men. The galloping rhythms of the middle of the song describe the attack waves up to the atmospheric silence, in which only the violins, the guitar and the bass can be heard, in order to impressively boost the ending of the song with a well-played battle cry of an army .
BUCIUM have made an impressive debut with "Voievozii", which has been presented very well in terms of content and with a rich production - mastered the album by the way in Franky Winkelmann's (GURD) Little Creek Studio - and completely convinced. Jens Pohl for metal.de

credits

released February 29, 2008

Adrian Rugina - drums
Alexandra Milea - violin
Alexandru Dumitrescu Florescu (Andi Dumitrescu) - composer, lyricist, guitars, vocals, keyboards
Florina Petrescu - violin
Dan Simoaica - bass

license

all rights reserved

tags

about

Bucium Bucharest, Romania

Bucium are a Romanian ambient folk-rock band defined by the use of two violins together with guitar, bass, drums, traditional instruments and vocals.
Coming from a progressive area, Bucium convey – in a contemporary note – traditions, rhythms
and popular believes, along with a show containing multimedia projection that turns their LIVE
performance into a true cultural musical act.
... more

contact / help

Contact Bucium

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Bucium, you may also like: